Mossel-en-Fonduehuis

Reserveer Feestdagen

Historiek

Mooi barokgeveltje van drie traveeën en zadeldak uit de 17e eeuw. Bakstenen trapgevel verwerkt met zandsteen. Vroegere benamingen: Den Pot (1569), ‘t Paukin (1615). In een tekst van 1615 lezen we: ‘Huys gheneampt het Pauken, ter eenen sijde ende den houchuyse ter andere, al ghestaen in den Lynwaetrynck, jegens de Vrindachmaerct.’

Bovenstaande zinsnede bevat toch wel heel wat opmerkelijke namen. Zo vinden we er De Lynwaadring en de Vrindachmaerct (Vrijdagmarkt) in terug. De Lynwaadring was de plaats waar lijnwaad, lakense stoffen, werden tentoongesteld. Het Pauken betekent het ‘pauwtje’. De pauw was – voor zijn prachtige staart – een zeer populaire vogel bij onze voorouders. Het merkwaardige van deze 17e-eeuwse woning – waarvan de gevel goed bewaard is gebleven – zijn de prachtige beeldhouwwerken.

Boven de ingangsdeur vinden we drie figuren gebeeldhouwd. Links een persoon met een kruis die Christus kan voorstellen, rechts een gemijterde persoon, God de Vader en in ‘t midden een vliegende duif, de H. Geest. Boven de vensters vinden we drie beeldengroepen, die de drie kardinale deugden voorstellen. Links is een man met een kruis, het ‘geloof’, in ‘t midden een vrouw met kinderen, de ‘liefde’ en rechts een vrouw met een anker, de ‘hoop’. Het anker is een typisch attribuut van de hoop evenals de moederliefde bijna steeds de liefde verzinnebeeldt. Dit half verheven beeldhouwwerk is nog in goede staat. Het is echter verschillende malen overkalkt. De versieringen rondom zijn typisch 17e-eeuws, zeer merkwaardig en fraai.

Centraal op de Vrijdagmarkt staat Jacob Van Artevelde (1290-1345), de beroemdste man van Gent. Jacob was de opper hoofdman van Gent en koos tijdens de Honderdjarige Oorlog de zijde van Engeland. De boycot van de Engelse wol invoer hief hij op, om zo de lakennijverheid, welke de belangrijkste kostwinning van de stad was, te kunnen sparen.

Als de “klauwaards” (ontevreden handwerklieden) de alleenheerschappij van de “leliaards” (Fransgezinde rijken) doorbreken, voorkomt Jacob een sociaal slagveld. Hij is ook de man die officiële documenten in het Nederlands laat opstellen, zodat Vlamingen zich niet langer hoeven te buigen over Latijn en Frans. Het is dus zijn verdienste dat Gent de “Arteveldestad” wordt genoemd.

Openingsuren

Maandag tot Vrijdag

12:00 – 23:00

Zaterdag

12:00 – 23:00

Zondag

12:00 – 23:00

Reserveer online!

Reserveer nu online bij ons!mosselenfonduehuisHome